HjemOm coachingKommunikasjonLederutviklingTeam og medarbeiderutviklingReferanserOm Høyer CoachingHøyer Coaching & Solutions
Tlf: 900 28 642
Hoff Terrasse 16
0275 Oslo
randihoyer@online.no
www.hoyercoaching.no

Medarbeiderutvikling
Vi mennesker besitter ulike kvaliteter og egenskaper.
Vår funksjon vil være å identifisere og coache ulike type mennesker på en effektiv
og verdiskapende måte. Målsettingen er å stimulere til personlig vekst og kreativitet gjennom forbedring av daglige arbeidsvaner. Vi vil jobbe sammen om personlige visjoner og utviklingsmål, slik at dette vil utløse en positiv effekt i form av hurtigere resultatoppnåelse og økt motivasjon hos den enkelte.

Teamprosesser
For å kunne nå et felles mål er det viktig at alle spiller på lag og ønsker å samarbeide. Vår jobb og målsetting vil derfor være å sikre bevegelse fra individuelle agendaer over til en felles visjon. Gjennom å styrke teamets motivasjon, engasjement og eierskap vil vi bidra til å utvikle og stimulere til fellesskapsfølelse innenfor de ønsker og krav som stilles fra bedriften. Teamet vil jobbe sammen gjennom hele prosessen, og i fellesskap komme frem til gode løsninger, samtidig som konkrete handlingsplaner iverksettes og følges opp.

Som objektive støttespillere og aktive observatører vil vi ha fokus på teamet som helhet i tillegg til den enkelte lagspiller.