HjemOm coachingKommunikasjonLederutviklingTeam og medarbeiderutviklingReferanserOm Høyer Coaching


Høyer Coaching & Solutions
Tlf: 900 28 642
Hoff Terrasse 16
0275 Oslo
randihoyer@online.no
www.hoyercoaching.no

Referanser
" Randi var engasjert inn hos oss for å forbedre miljøet hos de ansatte og å styrke kommunikasjonen i ledergruppen. Hun gjennomførte både individuelle coaching samtaler og ledet flere samlinger i den forbindelse. Det var en stor hjelp å ha henne med i denne prosessen da hun som en upartisk person kunne bidra til at samtalene kom inn i ett bra spor. Jeg opplever en klar forbedring innen de områdene Randi hjalp oss med."

Øystein Vasset
Company Manager Norway
ECOLAB AS

"Dine samtaler og opfølgende møder har været en øjenåbner for mange. Personligt oplever jeg at viljen til at samarbejde igen er på dagsordenen dels pga. af de knappe ressourcer og dels fordi, du som upartisk spiller, har stillet de rigtige spørgsmål."

Martin Arvidsen
HR Manager DK & NO
ECOLAB AS

"Randi oppleves som svært profesjonell og har vært en naturlig samarbeidspartner for meg siden 2006. Hun evner å være genuint tilstede i coaching sekvensene og er av natur svært intuitiv. Randi er dyktig på å fange opp verdier og non-verbal kommunikasjon i sin coaching. Hun har en fin balanse mellom det å støtte og utfordre de hun coacher. Jeg har ved flere anledninger engasjert Randi som ekstern coach innen Schibsted Media Group. I Aftenposten coachet hun ledergruppen i abonnementsavdelingen og i VG har hun gjentatte ganger coachet Account og Key Account Managers. Jeg har i tillegg henvist flere i mitt nettverk til henne for coaching i privat sammenheng. Randi leverer kvalitet og evner å se helhet. Jeg kan anbefale henne på det sterkeste som profesjonell coach. Randi er en allsidig menneskeorientert person med solid erfaring og kompetanse innen coaching.Faglig sett har hun en interessant bakgrunn som spenner fra salg, markedsføring, karriereveiledning og coaching."

Henrik Ludvigsen
Sales Manager VG

"Randi Høyer ble engasjert som foreleser for HIBU i 2011/2012. I samarbeid med kollega utarbeidet de et 10 studiepoengs kurs i "Coaching og coachende væremåte". Randi fikk i tillegg ansvar for å utarbeide hjemmeoppgave og tema for eksamen. Tilbakemeldingene fra kursene er gode, og nytteverdien har av deltakerne blitt vektlagt som svært bra. Målgruppen var tillits- og hovedtillitsvalgte."

Randi Bjørnstad
Høgskolen i Buskerud

"Randi er først og fremst et fantastisk menneske og det er dette som gjør henne til en dyktig og effektiv coach. Jeg fikk oppleve hennes innlevelse og menneskeforståelse gjennom coaching i en jobb søker gruppe som ga så mye inspirasjon og klarsyn at jeg klarte å få meg to jobber og flere intervjuer innen kurset (på en måned) var over."

Sidsel Mugford

"Coachingtimene har fått meg til å bli bedre kjent med meg selv som leder og som menneske. Jeg har igjennom flere møter fått konkretisert enkle, effektive tiltak som jeg med enkle grep har kunnet omforme til faktiske handlinger. Dette har helt klart ført til bedre resultater for meg og mine ansatte."

Avdelingssjef Aftenposten

"Coaching med Randi Høyer har hjulpet meg til god refleksjon, samt det å sette av tid til refleksjon. Jeg har også lært mye av å aktivt observere hvordan Randi stiller spørsmål for å finne løsninger og målsettinger."

Gisle Høvik - abonnementsdirektør Aftenposten