HjemOm coachingKommunikasjonLederutviklingTeam og medarbeiderutviklingReferanserOm Høyer CoachingHøyer Coaching & Solutions
Tlf: 900 28 642
Hoff Terrasse 16
0275 Oslo
randihoyer@online.no
www.hoyercoaching.no

Verdibasert kommunikasjon
Vi bidrar med å bevisstgjøre den enkelte leder/ledergruppe og ansatte i å oppnå økt innsikt i egne styrker og muligheter innen bevisst kommunikasjon, samtidig jobbe med forbedringsområder.

Kroppsspråket vårt er en viktig faktor for å lykkes i kommunikasjon. Deretter kommer stemmebruk og til slutt ordene som kun står for en liten del av det som formidles.

Er det samsvar mellom det du sier, hvordan du sier det og hvordan du fremstår?
Hvor bevisst er du som leder på kroppsspråk og stemmebruk?
Hvor flink er du til å lytte og samtidig skape trygghet og tillit i samtale med dine ledere og ansatte?
Hva med tilstedeværelse og nøytralitet?
Hvordan opplever andre deg?

Hvilke grunnleggende egenskaper må være på plass for å kunne utvikle og styrke kommunikasjonsformen?

Kurset tar utgangspunkt i:
Elementer som påvirker samtalens suksess
Opplevde og reelle kommunikasjonsutfordringer internt /eksternt i bedriften
Gruppearbeid, felles refleksjon og kommunikasjonsøvelser
Gjensidige tilbakemeldinger deltakere imellom

Gjennom egen refleksjon, trening og tilbakemeldinger vil selvinnsikten styrkes. Dette vil igjen bidra til å oppnå økt trygghet i kommunikasjonssituasjoner og medføre positiv endring i måten du/dere kommuniserer på over tid.