HjemOm coachingKommunikasjonLederutviklingTeam og medarbeiderutviklingReferanserOm Høyer CoachingHøyer Coaching & Solutions
Tlf: 900 28 642
Hoff Terrasse 16
0275 Oslo
randihoyer@online.no
www.hoyercoaching.no

Lederutvikling
På hvilken måte ønsker du som leder å legge forholdene til rette for at du og dine medarbeidere skal nå vedtatte mål, samtidig som organisasjonens og markedets
krav imøtekommes.

Hva kjennetegner en god leder?
Er det når du..
Gir ansvar – delegerer oppgaver – forfremmer?
Inkluderer dine nærmeste i viktige prosesser?
Fremhever dine ansatte?
Er en tydelig og god relasjonsbygger?
Når du innser at mennesker er en viktig ressurs?

Det er ikke alltid like lett å være leder og menneske – være klarsynt – tilfredstille
alle interessegrupper – og samtidig ta vare på seg selv i alt dette.

Vi vil være opptatt av at du får frem din kreativitet, ditt engasjement og din energi.
Vi vil bidra til at du får kanalisert de ressursene du besitter.
Vi vil delta i prosesser som kan skape gode løsninger for deg, dine medarbeidere og din bedrift.

Som din coach vil vi være din fortrolige partner og objektive støttespiller.